بسته بازرگاني سپیدار

 

بسته بازرگانی  اگر از آن دسته شرکت ها، موسسات و کسب و کارهایی هستید که فعاليت اصلي آنها خرید و فروش محصولات آماده مختلف است و دارای محصولات،مشتریان و واسطه های متعدد هستند و نیازمند نگهداری موجودی کالاها و مانده حساب مشتریان و واسطه ها خود می‌باشند علاوه بر این نيازمند امکان ثبت و نگهداری عمليات حسابداری، دريافت و پرداخت و حقوق و دستمزد  هستند.

خلاصه كاركردهای مهم یسته بازرگانی سپیدار :

  • ورود کالا از محل خريد داخلی، خارجی، ساير موارد برگشت از ورود کالا از محل‌های ورودی
  • خروج کالا از انبار بابت فروش و ساير موارد برگشت از خروج انبار از محل‌های خروجی
  • ثبت مبالغ ماليات بر ارزش افزوده کالاهای خريداری شده جهت گزارشات قانونی
  • امکان کنترل ورودی انبار براساس مقادير فاکتورهای خريد مختلف
  • امکان محاسبه پورسانت واسطه های هر فروش در فاکتور آن
  • امکان صدور فاکتور فروش برمبنای خروجی انبار و امکان صدور خروجی انبار برمبنای فاکتور فروش
  • امکان کنترل موجودی و موجودی قابل فروش جهت منفی نشدن آنها
  • عدم وجود محدوديت تعريف کالا و انبار
  • امکان تقسیط رسیدهای انبار و فاکتورهای فروش
  • امکان راس گیری رسیدهای دریافت و فاکتورهای فروش

امکانات و قیمت بسته بازرگانی:

•سیستم حسابداری              8.000.000 ریال

•سیستم دریافت پرداخت         9.500.000 ریال

•سیستم مشتریان و فروش      12.500.000 ریال

•سیستم انبار بازرگانی            11.500.000 ریال

 

قیمت کل(ریال):             41.500.000

تخفیف 10%(ریال):         4.150.000

مالیات و عوارض(ریال):     3.361.500

جمع(ریال):                   40.711.500