بسته پيمانكاري

بسته پیمانکاری

 

تهيه يك نرم افزار حسابداري پيمانكاري يكي از دغدغه هاي مهم پيمانكاران طي سالهاي اخير بوده است.نرم افزاري كه علاوه بر سادگي، امكان ثبت، طبقه بندي و گزارش دهي را با دقت و سرعت بالا فراهم نمايد. نرم افزار حسابداري پيمانكاري سپيدار، ابزاري قدرتمند جهت مديريت مالي همزمان چندين پروژه پيمانكاري است.

امكانات اصلي حسابداري پيمانكاري سپيدار به شرح است:

  • هزينه هاي انجام شده به تفكيك عوامل هزينه
  • وجوه نقد دريافتي و پرداختي
  • کنترل قرادادها و صورت وضعيت هاي دريافتي
  • تهيه کارت پيمان
  • توليد گزارشات مديريتي

امکانات و قیمت بسته پیمانکاری سپیدار:

•سیستم حسابداری           8.000.000

•سیستم دریافت پرداخت      9.500.000

•حسابداری پیمانکاری          13.500.000

 

قیمت کل(ریال)           31.000.000

تخفیف 10%(ریال)       3.100.000

مالیات و عوارض(ریال)   2.511.000

جمع کل(ریال)            30.411.000