بسته اداری سپیدار

بسته اداری سپیدار شامل دو سيستم حسابداری و حقوق و دستمزد  می باشد.
با استفاده بسته اداری سپیدار امكان ثبت مشخصات كاركنان، قراردادها، كاركردها، وامها و ساير اطلاعات مورد نياز براي محاسبات حقوق ، عيدی ، بازخريد سنوات، باز خريد مرخصي را خواهيد داشت ضمنا امكان دريافت اطلاعات كاركرد را در قالب فايلهای اكسل و متنی از دستگاه های كارت زنی خواهيد داشت و سيستم بصورت اتوماتيك اسناد حسابداری مربوط به محاسبات شما را صادر خواهد نمود و امكان ثبت ساير عمليات مالی خود را در قالب اسناد حسابداری دارا خواهد بود.

خلاصه كاركردهای مهم اين بسته

  • ثبت اطلاعات كاركنان
  • ثبت اطلاعات كاركردي هر پرسنل و كپي نمودن آن
  • امكان صدور قراردادها به تفكيك كاركنان و كپي آن
  • امكان محاسبه حقوق
  • امكان محاسبه عيدی پرداختي ، ذخيره و بازخرد سنوات و ذخيره و بازخريد مرخصی
  • امكان ايجاد و اصلاح عوامل حقوقي
  • امكان تهيه ديسكت بيمه و ماليات و  واريز به حساب بانكی كاركنان

سیستم های استفاده شده در این بسته :

  • حسابداری
  • حقوق و دستمزد