بسته جامع سپیدار

اگر از آن دسته شرکت‌ها، موسسات و کسب‌و‌کارهایی هستید که فعالیت اصلی آن‌ها تولید یا مونتاژ محصولات مختلف است و فرآیندهای تولید و مونتاژ محصولاتتان از پیچیدگی زیادی برخوردار نیست،
اگر علاوه بر نیاز به امکان ثبت و نگهداری عملیات حسابداری، به دریافت و پرداخت، فروش ، حقوق و دستمزد و ثبت و نگهداری عملیات انبارداری نیاز دارید.
اگر به کنترل، ثبت و نگهداری عملیات ورود کالا از محل خرید داخلی، خارجی، تولید، سایر موارد برگشت از ورود کالا از محل‌های ورودی و خروجي ها مختلف هستيد
اگر علاوه بر كنترل موجودی در حد انبار و موجود قابل فروش نيازمند و كنترل موجودی در حد يك عامل رديابي ديگر مانند تاريخ انتقضاء يا سريال توليد يا ... هستيد.


اگر نيازمند ثبت و نگهداري عمليات كالاهای خود با دو واحد جداگانه هستيد:
پيشنهاد ما براي شما بسته جامع سپیدار است
 خلاصه كاركردها مهم بسته جامع سپیدار

 • خروج کالا از انبار بابت فروش، مصرف و سایر موارد برگشت از خروج انبار از محل‌های خروجی
 • ثبت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خریداری شده، برای گزارش‌های قانونی
 • امكان تعريف واحد دوم و تعيين نسبت آن با واحد اصلي كالا
 • امكان كنترل موجودي در حد عامل رديابي در ورود و خروج كالا
 • امکان کنترل ورودی انبار براساس مقادیر فاکتورهای خرید مختلف
 • قیمت‌گذاری خروجی‌های انبار براساس روش قیمت‌گذاری میانگین وزن متحرک
 • امکان صدور فاکتور بر مبنای خروجی انبار و امکان صدور خروجی انبار بر مبنای فاکتور فروش
 • امکان کنترل موجودی و موجودی قابل فروش، برای منفی نشدن آن‌ها
 • تعریف كالا و انبار بدون محدودیت

سیستم های استفاده شده در بسته جامع سپیدار :

 • حسابداری
 • دریافت و پرداخت
 • مشتریان و فروش
 • انبار تولیدی
 • حقوق و دستمزد
 • زیر سیستم ردیابی
 • زیر سیستم دو واحدی