بسته توليدی سپیدار

اگر از آن دسته شرکت‌ها، موسسات و کسب‌و‌کارهایی هستید که فعالیت اصلی آن‌ها تولید یا مونتاژ محصولات مختلف است و فرآیندهای تولید و مونتاژ آن‌ها از پیچیدگی زیادی برخوردار نیست،
اگر علاوه بر نیاز به امکان ثبت و نگهداری عملیات حسابداری، به دریافت و پرداخت، فروش و حقوق و دستمزد، ثبت و نگهداری عملیات انبارداری نیاز دارید،
اگر به کنترل، ثبت و نگهداری عملیات ورود کالا از محل خرید داخلی، خارجی، تولید، سایر موارد برگشت از ورود کالا از محل‌های ورودی و عملیات زیر در حوزه‌ی انبارداری نیازمندید:


بسته تولیدی سپیدار مناسب شماست.
خلاصه كاركردهای مهم اين بسته

  • خروج کالا از انبار بابت فروش، مصرف و سایر موارد برگشت از خروج انبار از محل‌های خروجی
  • ثبت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خریداری شده، برای گزارش‌های قانونی
  • امکان کنترل ورودی انبار براساس مقادیر فاکتورهای خرید مختلف
  • قیمت‌گذاری خروجی‌های انبار براساس روش قیمت‌گذاری میانگین وزن متحرک
  • امکان صدور فاکتور بر مبنای خروجی انبار و امکان صدور خروجی انبار بر مبنای فاکتور فروش
  • امکان کنترل موجودی و موجودی قابل فروش، برای منفی نشدن آن‌ها
  • تعریف كالا و انبار بدون محدودیت


امکانات و قیمت بسته تولیدی سپیدار:

•سیستم حسابداری                        8.000.000

•سیستم دریافت پرداخت                   9.500.000

•سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی   12.500.000

•سیستم مشتریان و فروش                12.500.000

 

قیمت کل(ریال):              42.500.000

تخفیف 10% (ریال):         4.250.000

مالیات و عوارض(ریال):      3.442.500

جمع کل(ریال):               41.692.500