بسته تولیدی

بسته توليدي سپيدار در افزايش سرعت فرآیند های مختلف و دسترسی راحت به اطلاعات، کمک شایانی به مجموعه ما کرده است. "مدير مالي مرصوص بتن"
محاسبه آسان بهای تمام شده هر محصول به تفکیک هر سفارش و مشتری
بهبود فرآیندهای تولید و جلوگیری از اتلاف منابع
مديريت فرايند توليد از ابتداي سفارش تا انتهاي توليد محصول
کاهش ضایعات تولید و محاسبه بهای تمام شده ضایعات

فیلم بسته تولیدی