همایش بزرگ آشنایی با دادرسی مالیاتی

همایش بزرگ آشنایی با دادرسی مالیاتی

اعتراض به مالیات تشخیصی و پیگری آن توسط مودیان از حقوق شرکت‌ها است. با توجه به دامنه وسیع از کسب و کارها که در صنایع و حوزه‌های مختلف، طیف وسیعی …

همکاری شرکت سپیدار سیستم و نهادهای آموزشی

همکاری شرکت سپیدار سیستم و نهادهای آموزشی

شرکت سپیدار سیستم در چارچوب استراتژی چندین ساله خود برای توسعه آموزش نرم افزارهای کاربردی، تفاهمی را با وزارت آموزش و پرورش به منظور تولید محتوای علمی و آموزشی بر …

financial

تخفیف ویژه

ما در جهت سهولت در انتخاب و با توجه به فعالیت شرکت شما، بسته های زیر را پیشنهاد می کنیم. این بسته ها ترکیبی از سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات …