آرشیو ماهانه

می 2017

یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید هر چند که امکان دارد با ورود به ماه رمضان رکودی نسبی بر بورس حاکم شود، اما در حال حاضر هم بورس چندان رمقی ندارد. او معتقد است در فصل مجامع سرمایه گذاران باید با دقت بیشتری نسبت به خرید سهام اقدام کنند. علیرضا قنبر عباسی درباره وضعیت بازار سرمایه در شش ماه آینده، گفت :…
ادامه مطلب ...