97d2860871f3d35e35f6eb0477d3015a XL

IFRS چیست؟

IFRS یا معیارهای گزارشگری مالی وابسته به جهان در واقع به دسته ای از معیارهای حسابداری گفته می شود که در ابتدا توسط هیات معیارهای حسابداری وابسته به جهان گرد …

images 2

حقوق صاحبان سهام

قوق صاحبان سهام نشاندهنده علایق و مالکیت صاحبان یک واحد تجاری نسبت به دارایی های آن واحد است که در واقع از کسر بدهی های واحد تجاری از دارایی های …

عید فطر 3
923.png

اصول حسابداری

اصول حسابداری چارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا بوسیله ی مفروضات شکل می گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می گردد. اصول پذیرفته شده حسابداری عبارتند از: اصول حسابداری …

moneystacks

روش محاسبات و آموزش حقوق و دستمزد

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه ماده 59 – در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است …

images 1

انواع اظهارنامه مالیاتی

در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به موادی در خصوص انواع اظهارنامه و موعد تسلیم و تنظیم آنها اشاره شده که به شرح زیر می باشد: …