تفاوت بین حسابداری و حسابرسی

تفاوت بین حسابداری و حسابرسی

تفاوت بین حسابداری و حسابرسی 1⃣ موضوع : موضوع حسابداری تهیه و تنظیم سند حسابداری ، ثبت در دفاتر و بلاخره تهیه صورتهای مالی است، در حالی که موضوع حسابرسی …