نکات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

نکات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

در جون ۲۰۱۱ هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی یک اصلاحیه استاندارد حسابداری بین المللی شماره یک را که ارائه اقلام سایر درآمدهای جامع نامیده می شود منتشر کرد.

این اقدام نام صورت سود جامع را به صورت سود و زیان و سایر درآمدهای جامع تغییر داد.

استاندارد حسابداری بین المللی شماره یک (تجدید ارائه شده) اجازه می دهد اقلام درآمد و هزینه افشا شود:

:one: در یک صورت سود و زیان و سایر درآمد های جامع یا
:two: در دوصورت جداگانه.یک صورت سود و زیان مجزا و یک صورت سایر درآمدهای جامع

از آنجا که آثار فعالیت ها، معاملات و سایر رویدادهای مختلف واحد تجاری از نظر تکرار، توان ایجاد سود یا زیان و قابلیت پیش بینی با یکدیگر متفاوت است، افشای اجزای عملکرد مالی، به درک استفاده کنندگان از عملکرد مالی حاصل شده و پیش بینی عملکرد مالی آتی کمک می کند. واحد تجاری، چنانچه برای توضیح عناصر عملکرد مالی ضرورت داشته باشد، اقلام اصلی دیگری را در صورت(های) سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع درج می کند و عناوین مورد استفاده و ترتیب ارائه اقلام را تغییر می دهد. واحد تجاری، عواملی مانند اهمیت و ماهیت و کارکرد اقلام درآمد و هزینه را در نظر می گیرد.

برای مثال، ممکن است یک موسسه مالی، عناوین مورد استفاده برای تهیه اطلاعات مربوط به عملیات موسسات مالی را تغییر دهد. واحد تجاری، اقلام درآمد و هزینه را تهاتر نمی کند مگر در مواردی که معیارهای مندرج در بند ۳۲ احراز شود. (۸۶)

واحد تجاری هیچ یک از اقلام درآمد یا هزینه را نباید در صورت (های) سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع یا در یادداشت های توضیحی، به عنوان اقلام غیرمترقبه ارائه کند. (۸۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *